Szybka weryfikacja wady postawy oraz natychmiastowa terapia uchroni nas lub nasze dzieci od problemów bólowych w kolejnych latach, pozwoli na zahamowanie, zmniejszenie lub całkowite zniwelowanie istniejącej wady.

Najważniejszym a zarazem najtrudniejszym okresem w terapii jest okres wzrostu kostnego. W tym okresie niemal konieczna jest profesjonalnie prowadzona i kontrolowana terapia.

Pozostawiając to samemu sobie możemy liczyć się ze strasznymi konsekwencjami