Rehabilitacja ortopedyczna to proces w którym pacjent objęty jest kompleksową opieką już w pierwszym dniu po urazie lub zabiegu operacyjnym, w stanach ostrych, podostrych lub przeciążeniowych (proces przewlekły) narządu ruchu.

 Ukierunkowana jest na osiągnięcie najlepszej sprawności funkcjonalnej, dającej możliwość powrotu zarówno do sportu rekreacyjnego jak i zawodowego.

W każdym z wyżej wymienionych postępowań wykorzystujemy terapię manualną, trening motoryczny, trening propriocepcji (czucia głębokiego) również z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu. W procesie tym stosujemy testy oceny stanu funkcjonalnego celem obiektywizacji postępów leczenia