rehabilitacja neurologiczna

Neurorehabilitacja wymaga wzorowego poznania centralnego i obwodowego układu nerwowego. Chcąc mieć pewność co do trafności wyboru miejsca rehabilitacji ważne jest sprawdzenie ukończenia specjalistycznych kursów i szkoleń.

Posiadam bogate doświadczenie w pracy z pacjentami neurologicznymi.

Praca z pacjentami neurologicznymi wymaga wielu umiejętności i zachowań. Empatia będzie głowną z nich. Komfort psychiczny, pełne zaufanie do terapeuty, do jego umiejętności i doświadczenia w wielu przypadkach przyśpiesza procesy reinerwacji, regeneracji i powrotu do pełnej sprawności.

Przykładowe urazy neurologiczne w PROFIREHAB:

mpd, udary, kręcz karku, zaburzenia napięcia mięśniowego, porażenia, niedowłady, dyskopatie, rwa kulszowa, rwa barkowa, uszkodzenia nerwów obwodowych i splotów nerwowych.

Pracuję poprzez:

  • Metoda neurofizjologiczna PNF
  • Fizykoterapia
  • Neuromobilizacje