Diagnostyka funkcjonalna pozwala nam lepiej poznać ciało człowieka, jego ruch i wzorce ruchowe, wyszukać kompensacje, poznać „najsłabsze ogniwo”, ocenić różnicę siły, mobilności czy stabilności odpowiednich części ciała.

Tylko zachowany balans pomiędzy poszczególnymi grupami mięśniowymi np. mięsni strony prawej do lewej, zginaczy do prostowników czy mięśni rotatorów pozwoli na uzyskanie lepszego stanu funkcjonalnego, zmniejszenie możliwości odniesienia kontuzji czy zwiększenia intensywności treningowej, dzięki czemu będziemy mogli wejść na wyższy poziom sportowy.